Bidhaa za kifedha:

Tunaamini katika upekee wa bidhaa zetu za kifedha na ushauri kwenye kukidhi mahitaji ya biashara yako. Sisi hufanya hivi kupitia mikopo kwa wajasiriamali wa kati ya:

•    Ununuzi wa mazao: Mkopo kwa ajili ya kununua mazao ya kilimo au bidhaa za msimu au malighafi wakati wa kipindi cha mavuno.
•    Ununuzi wa pembejeo: Mkopo kwa ajili ya kusaidia wateja wako kununulia pembejeo za kilimo kama vile mbegu, mbolea na dawa, hasa wale wanaofanya kilimo cha mkataba na wakulima.
•    Uwekezaji kwenye kiwanda au kampuni: Mkopo kwa ajili ya kuwekeza kwenye kiwanda chako au kampuni ili kuongeza na kuboresha uwezo kupitia kununua zana mbalimbali kama mashine, maghala au vitendea kazi muhimu
•    Ununuzi wa vifaa vya kilimo na miundo mbinu: Mkopo kwa ajili ya kuwawezesha wateja wako kuwekeza kwenye vifaa muhimu vya kuboresha mashamba yao (plau, umwagiliaji, zana za mikono, nk)

Huduma zisizo za kifedha

•    Kukusaidia kuweka kumbukumbu sahihi na mahesabu ya biashara; hii itakusaidia kuweza kupata taarifa za nyuma za biashara yako na kukuwezesha kuweka utaratibu wa kufuatilia mapato na gharama ili uweze kusimamia biashara yako.
•    Kukusaidia kutengeneza Mchanganuo wa biashara na makadirio ya kifedha; hii itakusaidia kuandaa taarifa za awali ambazo mfuko unazihitaji ili kutathmini mahitaji yako ya mkopo na uwezo wa biashara yako kuulipa mkopo huo.

Masharti ya msingi ya bidhaa zetu za kifedha:

Tunatarajia kutengeneza biashara endelevu kwa ajili ya mafanikio ya baadaye. Bidhaa zetu zinakupa thamani ya fedha. Masharti ya msingi ni:

Mkopo na marejesho
•    Muda wa mkopo wa mwaka kati 1-5
•    Kipindi cha neema, kwa miezi 3
•    Kabla ya kutoa fedha, uhakiki wa dhamana unafanyika

Ada na Riba
•    Ada ya 1% ya uwezeshaji (awali tu)
•    Riba ya asilimia 20% kwa mwaka, katika kigezo cha salio liliobaki

Gharama na huduma zisizo za kifedha
•    Shilingi za Kitanzania 0.5 milioni kwa ajili ya kukusaidia kuweka kumbukumbu sahihi na mahesabu ya biashara
•    Shilingi za Kitanzania 1 milioni kwa ajili ya Mchanganuo wa biashara na makadirio ya kifedha

 

Faida ya ushindani:

Tuna uelewa wa undani juu ya minyororo mbalimbali ya thamani kwenye sekta ya kilimo nchini Tanzania.  Pia tuna uzoefu katika kukusaidia kuelewa na kukuza biashara yako. Mchakato wetu wa maombi ya mkopo na tathmini ni wa haraka zaidi, uwazi na wenye kulandana na mahitaji yako ya biashara. Sisi tunahusika kwa dhati katika maendeleo ya biashara yako na hivyo, masharti yetu ni rahisi (zaidi) kuliko taasisi nyingine za kifedha. Pia, tunataka kuhifadhi wewe kama mteja kwa mizunguko mingi ya mikopo utakayohitaji. Tafadhali wasiliana nasi ili kufanya ndoto yako ya ujasiriamali kuwa ya ukweli.

Jinsi ya kutuma maombi

Unatakiwa utimize vigezo vifuatavyo

•    Je kampuni yako imesajiliwa Tanzania?
•    Je kampuni yako ni wasindikaji wa mazao ya bidhaa za kilimo?
•    Je mauzo yako ni zaidi ya shilingi milioni 200 kwa mwaka?
•    Je unafanya kazi kwa karibu na wanaowapatia malighafi?
•    Je unaaminika na uko tayari kushiriki taarifa zako za kifedha? 
•    Je unao uwezo wa kutoa dhamana stahiki kwa ajili ya mkopo?

Kama unakidhi vigezo hivyo hapo juu, Kampuni za kundi la Match Maker wanatazamia kukusaidia kuiimarisha biashara yako. Tafadhali jaza fomu hiyo hapo chini na uitume kwetu. Unaweza pia kuinakili (download) fomu hiyo (ya Kiswahili au kiingereza). Tafadhali jaza fomu hii kwa makini kuhusu taarifa za biashara yako na mkopo unaotarajia na uitume kwa jovitus@mmfm-ltd.com. Utapata majibu yetu katika muda wa wiki mbili.

 

Online Intake Fomu

Documents that are already available can be uploaded below, or send to: patrick@mmfm-ltd.com In case of any difficulties with uploading, please call Patrick on: 0788 234 839

Once you have submitted your intake form you will hear from us within two weeks.